Wilt u uw paarden vervoeren?
Huur dan een paardencamionette bij Cevalo.

contacteer ons

Lees de voorwaarden voor paardenverhuur

Lees hier de voorwaarden voor het paardentransportverhuur te Gent. Cevalo gaat voor duidelijke en heldere afspraken zodat een vlotte service gegarandeerd blijft.

De paardencamionette: het betreft een voertuig lichte vracht tot 3,5ton waarvoor rijbewijs B vereist is. De huurprijs is vastgesteld samen met het aantal kilometers. De klant ondertekendt bij afhaling een huurcontract met algemene voorwaarden en verklaart ermee akkoord te zijn. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent. Roken is ten strengste verboden en het is verboden de paardencamionette onder te verhuren. Het is ook NIET toegestaan de paardencamionette als gewenningsstal, schuilstal of stal te gebruiken.Schade/krassen in carrosserie zal ook gezien worden als schade!

 • De Prijs
  De huurprijs wordt ter plaatse cash betaald bij afhaling van de paardenwagen. Indien de Huurder meer kilometers dient af te leggen dan voorzien betaalt de Huurder 0,35 euro per extra kilometer vanaf de eerste kilometer van de overschrijding. Bij het terugbrengen van de camionette wordt de eventuele afrekening gemaakt van de overschreden kilometers.
 • Waarborg
  De waarborg is 250 euro bij verhuur van een halve dag en 500 euro bij verhuur voor een weekend. Dit kan betaald worden in cash bij afhaling of door middel van overschrijving (op de rekening van Cevalo) indien het op de rekening staat bij afhaling. De waarborg wordt terugbetaald binnen de week na het terugbrengen van het voertuig per overschrijving. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de Huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwagen (paardencamionette) zal de Huurder de huurwaarborg moeten afgeven + er komt 750,00 euro (=schadevergoeding) bij. Indien er schade is aangebracht betaald de huurder dus de overeengekomen prijs voor huur + huurwaarborg + 750,00 euro schadevergoeding. De Huurder kan de huurwaarborg enkel terugkrijgen met schriftelijk akkoord van de verhuurder.
 • Gebruik
  De Huurder verbindt er zich toe het voertuig te behandelen als een goede huisvader. Er mag op geen enkel manier misbruik gemaakt worden van het voertuig: inbreuken op de wegcode, overdreven snelheid, overbeladen, onwettige of verboden activiteiten en/of doeleinden zowel in België als daarbuiten. Boetes of PV’s ontvangen na verhuring blijven de verantwoordelijkheid van de huurder. De paardencamionette wordt enkel verhuurd voor eigen gebruik en in geen geval voor transportopdrachten die de Huurder uitvoert voor rekening van derden. Het is verboden goederen te laden die schade zouden kunnen berokken, waarvoor speciale vergunning nodig is, gevaarlijke of illegale stoffen. Het voertuig niet uit te lenen of onderverhuren aan derden of aan anderen dan de contractueel opgegeven huurder/bestuurder.
 • Roken
  Roken in het voertuig is uitdrukkelijk verboden en zal worden aanzien als schade.
 • Wettelijke bepaling en schade
  De Huurder heeft te allen tijde inzicht in de technische fiche en het laadvermogen van het voertuig in het handschoenenvakje. Cevalo (Eva Braet) kan niet als verantwoordelijke gesteld worden als het voertuig overbelast werd.De Huurder respecteert en kent de verkeerswetgeving en regels van het land waar de Huurder rijdt. Eventuele schade moet door de klant onmiddellijk gemeld worden aan Cevalo (Eva Braet, 0477/90 22 36).Het opzettelijk nalaten van vermelden van schade zal aangerekend worden met een boete van 100,00 euro bovenop de schadevergoeding (en waarborg). De Huurder bezorgt eveneens een duidelijk ongevalsaangifte binnen de 24u. Bij gebrek hieraan verliest de huurder alle rechten op de afgesloten verzekeringspolis en zijn de kosten en gevolgen integraal ten zijne laste. Indien het voertuig een defect heeft die verder rijden met het voertuig onmogelijk, moeilijk of gevaarlijk maakt, zal de huurder onmiddellijk Cevalo contacteren. Cevalo is niet aansprakelijk voor schade die het defect, om welke reden ook tot gevolg heeft (bv. Niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, een verkoop die niet kan doorgaanenz.). De Huurder mag zelf geen herstellingen aan de paardenwagen uitvoeren, behalve als Cevalo (Eva Braet) daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als de Huurder toch herstellingen uitvoert, of door een derde laat uitvoeren die niet aangeduid werd door de verzekering of door Cevalo, dan zal de huurder de kosten daarvan zelf moeten dragen. Wanneer de wagen moet gedepanneerd worden zal de verzekering van Cevalo intreden.
 • Brandstof
  Het voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank (diesel, kant chauffeur) inclusief een ticket van het voltanken. Bij gebrek aan een volle brandstoftank bij teruggave, zal de toe te voegen brandstof gefactureerd aan de geldende officiële tarieven +10,00 euro.
 • Reinigen
  De paardenwagen moet gereinigd teruggebracht worden: dat wil zeggen dat de paardencamionette zowel in het paardengedeelte als passagiers/chauffeur gedeelte dient schoongemaakt te worden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden wordt er 100,00 euro ingehouden van de waarborg.
 • Annulatie
  Indien de reservering geannuleerd wordt minder dan 5 dagen voor aanvang van de huurperiode, zal er een annulatievergoeding van 20% aangerekend worden. Bij het ontbreken van een annulatie (op het moment van aanvang van voorziene huurperiode) wordt het volledige huurbedrag (incl. BTW) aangerekend. Annulatie door Cevalo: Cevalo kan de reservatie annuleren, in geval van overmacht zoals extreme weeromstandigheden (ijzel, sneeuw, hevige regen) en technische defecten van de camionette. Betaalde gelden of voorschotten worden in dat geval 100% terugbetaald aan de klant binnen 24u.
 • Verzekering en aansprakelijkheid
  Het voertuig is verzekerd door Q&O Horse Insurance. De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in perfecte staat verkeert, goed onderhouden werd en proper is. De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Cevalo neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig. In geval van diefstal, brand of ongeval is de schade aan het voertuig, 100% van de cataloguswaarde, de depannage, en de expertisekosten ten laste van de huurder. In geval van diefstal moeten de originele sleutels en de overige boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt bewezen, binnen de 12 uren na de diefstal aan Cevalo worden overhandigd. Bij ontbreken van een officieel rapport blijft de huurder volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig. De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door de verzekering van Cevalo (goedgekeurd door Q&O). De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces-verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegen expertise. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan tijdens de huurperiode. Cevalo kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, directe schade of nadelige gevolgen als gevolg van de buiten in dienst stelling van de wagen.
 • Terugbrengen
  Het voertuig dient afgehaald en gekuist teruggebracht te worden op het adres van Cevalo: Wallekensstraat 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem, op de contractuele voorziene datum en uren.
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken